Lunchseminarium

Photo 2013-03-20 12 52 26Idag har jag arbetat hemifrån, sammanfattat analyser i textform och fört in i vår affärsplan. Under lunchen deltog jag på distans i Vinnovas lunchseminarium, den här veckan med temat “Service Design and Health”. Seminariet lockade inte bara mig, bland ivriga twitter-debattörer fanns tidigare fellow Anna Thies och helt plötslig dök min kollega Jonas Hansson upp i bild som frågeställare. Kanske inte helt oväntat men jag hade ingen koll på att han skulle delta i seminariet på plats. Sådant är livet som fellow. Seminariet var bra och anknöt på ett bra sätt till mycket av de observationer som vi har gjort på plats ute i sjukvården.

Mentorsmöte

Photo 2013-03-13 16 11 33Igår var det dags för ytterligare ett mentorsmöte. Vi presenterade de senaste rönen i vårt arbete inför en för dagen något decimerad mentorsgrupp, men det blev ändock intressanta diskussioner.

Inför mötet har vi arbetat vidare med ytterligare intervjuer på marknader som vi tror angränsar till vår huvudsakliga marknad. Det har varit ett väldigt givande arbete och många möten med engagerade och intresserade människor över hela Stockholm. Vi har även intensifierat arbetet med vår affärsplan som enligt plan skall lämnas till Venture Cup den 7 april.

Imorgon väntar ett referensgruppsmöte då våra duktiga examensarbetare skall presentera sitt arbete för kliniken. Dessutom väntar ett spännande möte med hemtjänsten i Solna kommun.

STING Startup Life Science

Gårdagen avslutades med att teamet deltog i den första workshopen i en serie av fem inom ramen för STING Startup Life Science-programmet. Temat för workshopen var “To AB or not to AB” och frågeställningar som togs upp var bla. Vad innebär det att vara entreprenör och vilka utmaningar ställs man inför vid startups? En introduktion till programmet följdes av en session där alla deltagare fick presentera sig själva och sina affärsidéer, mycket spännande att höra vad de andra jobbar med! Efter det hölls mycket givande presentationer om utmaningar för startups, vilka tankesätt som kan vara bra att ha och den roll som IPR spelar. Workshopen avslutades med att Bo Öberg, en av grundarna till Medivir, på ett mycket inspirerande sätt berättade om resan från startup till börsnoterat företag.

Framtidens vårdavdelning

Foto: Ingela Wåhlstrand, Karolinska UniversitetssjukhusetIgår gjorde båda teamen och tidigare års Fellows ett studiebesök på Karolinska Sjukhuset där vi fick lära oss mer om deras projekt samt titta på några avdelningar som de byggt om. Karolinska Universitetssjukhuset är över fyrtio år gammalt och väldigt få avdelningar har renoverats sedan sjukhuset invigdes. Nu pågår ett frenetiskt arbete med att renovera alla avdelningar, ett arbete som beräknas ta minst tio år till! Avdelningarna renoveras i samarbete med avdelningarnas alla medarbetare, arkitekter, hyresvärd och lokalplanerare. På så sätt får man funktionella avdelningar som stödjer personalen i deras yrkesgärning. Ett av projektets främsta mål är att bygga bort alla flerbäddsrum och ersätta dessa med enkelrum. Detta ger en ökad nöjdhet bland patienter, dessutom minskar infektionsrisken och man tror att vårdtiden minskar.

Jag var väldigt imponerad när vi fick besöka avdelningarna och titta på det arbete de gjort. Mycket av de problem vi har sett när vi har spenderat tid i vården i egenskap av Fellows har de redan implementerat en lösning på. Det var roligt att se att det bedrivs ett så spännande och lyckat utvecklingsprojekt inom sjukhusets väggar.

Efter studiebesöket fortsatte vi tillbaka till Alfred Nobels Allé 10 där vi åt middag tillsammans och diskuterade alla möjliga problem samt brainstormade fram ett par nya multifunktionella skidor vilka garanterat aldrig kommer att dyka upp i en sportbutik nära dig.

Numera LARA Diagnostics

Team onkologen, numera LARA Diagnostics, har haft en intensiv period med mycket research, inlämningar och möten men är nu tillbaka vid clinicalinnovation.se. Bland höjdpunkterna sedan sist kan nämnas att vi är ett av tio team som blivit antagna till STINGs Startup Life Science i vår, ett program för personer med innovativa affärsidéer som vänder sig till stora marknader som leds av Olof Berglund och Gisela Sibton. Vi ser mycket fram emot workshops inom affärsmodeller och försäljningsstrategier och träffar med de som gjort resan tidigare.

Fler givande möten har hållts med t ex patent manager Claes Djurberg på Uppsala Universitet Innovation som under mars månad kommer genomföra en nyhetsgranskning åt oss, Jan Svenonius, upphandlingschef för Karolinska Universitetssjukhuset, som berättat om deras inköpsarbete, och såklart med våra egna mentorer för Clinical Innovation Fellowship. Vi har träffat några av de som är intresseserade av att söka till 2013/2014 också, många drifta och trevliga personer!

Därtill är vi mycket glada för våra exjobbare Caroline, Milla, David och Sebastian som nu börjat följa sjuksköterskor och läkare på Radiumhemmet för att bilda sig en förståelse av verksamheten inför sina förbättringsprojekt.

Idag är en del av teamet igång och filmar pitchar för moment två i Venture Cups affärsplanstävling, kaffe och mörk choklad i överskott! Helt i linje med den nya, nyttiga approachen i teamet under våren.

 

 

Gästbloggare – Exjobbare #2

Som en blivande ingenjör inom Industriell Ekonomi kan jag inte påstå att jag tidigare hade speciellt stor kunskap om sjukgymnasternas kunnande, roll och arbete när det kommer till sjukvård. Den enda erfarenheten jag satt på var den jag fått ifrån tidigare kontakt vid rehabiliteringstillfällen efter diverse sportrelaterade skador.

Mitt examensarbete är en avknoppning ifrån Clinical Innovation Fellows tidigare arbete och observationer på kliniken och det var de som såg ett behov och potential till en insats. Det jag ska göra med mitt examensarbete är att försöka ta fram en långsiktig plan för hur sjukgymnastikkliniken ska verka gentemot sina kundkliniker för att lyfta fram sina kunskaper och de roller som de kan fylla genom sjukgymnastens arbete. Kort och gott visa på och kommunicera sjukgymnasternas kunskap och kompetens. Jag har valt inriktningen intern tjänstemarknadsföring på arbetet då det både var passande och för att marknadsföring har varit något som jag sett som väldigt intressant under min utbildning.

Jag vill slutligen avsluta med att rikta ett första tack till Magnus, Felicia, Susanna och Mona som var de som jag fick följa med i deras dagliga arbete under mina första introduktionsdagar på sjukgymnastikkliniken både i Huddinge samt Solna. Det har verkligen varit både intressant och givande för mig att få känna på och sätta sig in i hur allting fungerar och går till samtidigt som det också har varit ganska jobbigt med mycket nya intryck och en helt ny miljö att ta sig an och lära sig känna.

Daniel Carlsson  

 

 

Statusuppdatering

remoteDen senaste veckan har vi fortsatt att arbeta med vår idé. Under förra mentorsmötet fick vi mycket positiv och konstruktiv kritik från våra mentorer, så det finns många uppslag att arbeta vidare med just nu.

Under veckan har vi även hunnit med att delta på en rad olika seminarier. I måndags var vi på Heron och lyssnade på Emma Medin som förelästa om hälsoekonomi. Det är en riktig snårskog av modeller och bestämmelser som vi fick lära oss mer om.

Igår var vi på Karolinska Universitetssjukhusets upphandlingssektion och träffade Jan Svenonius som är upphandlingschef på avdelningen. Under seminariet berättade Jan hur upphandlingprocesserna fungerar. Tidigare har vi fått den här informationen i form av små fragment från olika personer vi träffat genom projektet. Det var väldigt givande att få höra helheten från en person som arbetar med detta som huvudsaklig arbetsuppgift.

Till slut har även influensan hunnit ikapp undertecknad. Jag har arbetat hemifrån hela veckan, utan att egentligen missat något viktigt. Detta får jag tacka Skype för, jag har under veckan spenderat åtskilliga timmar framför datorn med videolänk till gruppen, vilket har fungerat fantastiskt bra.

Gästbloggare – Exjobbare

image00“Jo, ni på rad två kanske inte har så bra koll på Cough Assist, men det är ju bara att ni tar det med rad-ettorna om ni skulle behöva använda den”.

Så kan kompetensdelning se ut. Och nu ska vi hjälpa sjukgymnastikkliniken med att ta fram en ny strategi för att förbättra kompetensdelningen mellan medarbetarna. Vi, två teknologer från Industriell Ekonomi på Kungliga Tekniska högskolan, som inte har en aning om hur vardagen ser ut för sjukgymnaster eller vet vad en “Cough Assist” är för något.

För att råda bot på det har vi under de senaste dagarna blivit introducerade till verksamheten och sjukgymnasternas vardag. Det är otroligt många intryck man måste bearbeta. Vi har bland annat fått lära oss om journaler, sekretess och menisker. Vi har blivit förvånade, konfunderade och överraskade – men framför allt har vi blivit imponerade!

Sjukgymnasterna bollar patientinformation, yrkeskunskap och ett kunnande om sjukvårdsorganisationen samtidigt som de klarar av att välkomna och lära oss hur deras arbete fungerar. Vi vet nu att rad ett och rad två är olika grupper som jobbar under helgerna samt att Cough Assist är ett hjälpmedel för personer som inte klarar av att hosta upp slem från lungorna på egen hand.

Vårt uppdrag, som kommit till som ett resultat av Clinical Innovations Fellowships observationer, är att ta fram en kompetensdelningsstrategi som ska bredda kunskaperna inom kliniken. För oss är det en unik möjlighet att se vårt examensarbete på KTH komma till nytta och skapa något som kommer påverka en så stor organisation som sjukgymnastikkliniken på Karolinska.

André Berglund & Björn Eriksson

Sakta, men säkert.

Vi fortsätter att söka information kring en rad olika diagnoser och den senaste veckan har vi, efter en mängd telefonsamtal bland annat lärt oss att 1 procent av alla strokepatienter drabbas av komplikation i form av djup ventrombos. Dessutom drabbas nästan 4 procent av patienterna i samma patientgrupp av pneumoni.

Gårdagen spenderades på Espacenet, patentsökning med andra ord. Både undertecknad och Eeva-Liisa spenderade merparten av dagen med att läsa patent för att förbereda oss inför dagens möte med KTH Innovation. Vi kommer förhoppningsvis få hjälp av deras anställda med att dels söka patent och dels med att värdera resultat av patentsökning. Det är ett träsk att kämpa sig igenom, tyvärr.