STING Startup Life Science

Gårdagen avslutades med att teamet deltog i den första workshopen i en serie av fem inom ramen för STING Startup Life Science-programmet. Temat för workshopen var “To AB or not to AB” och frågeställningar som togs upp var bla. Vad innebär det att vara entreprenör och vilka utmaningar ställs man inför vid startups? En introduktion till programmet följdes av en session där alla deltagare fick presentera sig själva och sina affärsidéer, mycket spännande att höra vad de andra jobbar med! Efter det hölls mycket givande presentationer om utmaningar för startups, vilka tankesätt som kan vara bra att ha och den roll som IPR spelar. Workshopen avslutades med att Bo Öberg, en av grundarna till Medivir, på ett mycket inspirerande sätt berättade om resan från startup till börsnoterat företag.

More posts
Our Partners
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

CONTACT

Address: Isafjordsgatan 22, floor 6, B | 164 40 Kista | Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
Email: info@ri.se