Mot otrampad mark…

Efter veckor av finjusterande och kompletterande sökningar av fakta så lägger vi nu vår klinikrapport till handlingarna. De senaste veckorna har känts väldigt tudelade, då fokus har legat på så många olika saker och det känns nu väldigt tillfredställande att få fokusera på ett spår framöver, nämligen den stundande produktutvecklingen för vårat topp ett behov. Kreativitet är som bekant ingen linjär process och det bevisar verkligen vårt projekt, då det gång på gång visar sig att de riktiga guldkornen ofta ligger utanför det fokusområdet eller ”scopet” som man först observerar. Det är just detta som hänt oss, då vår fokus har gått från att handla urinmätning hos barn till självdiagnostik hos äldre män. Detta är en mycket fascinerande händelseutveckling, då vårat nya fokusområde är till synes underutvecklat av industrin. När man gör ett sådant ”lappkast” och byter fokusområde, så är inte problematiken sen med att visa sig och detta är verkligen en realitet som kommit fort, då vi funnit att vi med nya tag måste börja om och åter förkovra oss i detta nya ämnesområde. Det är just denna mentala vighet, att snabbt kunna omgruppera för den nya och mer kommersialiserbara behovet som utgör vårt teams styrka. Vi har alla funnit vår roll i det ”nya” projektet där en helt ny informationsdatabas, som tas fram av vår mycket eminente och kunnige doktor Helena, samtidigt som en analys för hur marknaden ser ut och vilken plats vi kan komma att ta på den utvärderas av vår marknadsspecialist Linda håller på att utformas. Medan Mikael jobbar med att ta fram material för den framtida idegenerering och modellframtagning. Detta sker naturligtvis parallellt medan Christopher arbetar med att ta fram nya referensgrupper och fokusgrupper hos den nya målgruppen att testa och utvärdera prototyperna mot i den stundande och mycket intensiva itterationsfasen. Det är med stor tillfredsställelse som vi nu upplever vind i seglen och tar våra första steg mot att realiserandet av en produkt.

More posts
Our Partners
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

CONTACT

Address: Isafjordsgatan 22, floor 6, B | 164 40 Kista | Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
Email: info@ri.se