Att söka till CIF!

Just nu pågår ansökningstiden till nästa års Clinical Innovation Fellowship (CIF), och vi har fått en hel del förfrågningar från kollegor och bekanta om vad CIF egentligen innebär. Det finns mycket information på denna sida samt www.ctmh.se/fellowships.  Genom att läsa bloggposter och beskrivning av programmets upplägg kan man få en hyfsat bra bild av programmet. Jag tänkte försöka kortfattat förtydliga en del saker dock. Programmet innebär arbete i multidisciplinära team och börjar med en behovsstudie på en klinik, teamet kan ej själva välja klinik. Därefter arbetar man parallellt med två spår; att utveckla en medicin-teknisk produkt/tjänst i form av att försöka starta ett företag (kommersiellt spår) och arbete med förbättringar på kliniken (kliniklokalt spår). Majoriteten av tiden läggs på det kommersiella spåret. Under den delen ges möjlighet att förstå hur en idé kan valideras, identifikation av kundsegment och marknad, kunskap om hur en affärsplan ska skrivas etc. Teamen får också feedback från en metorsgrupp samt möjlighet att delta i flertalet seminarium och kurser. Det kliniklokala spåret innebär att handleda exjobbare i deras arbete med att arbeta med förbättringar på kliniken. Även här ges stöd från en referensgrupp och möjlighet att delta i seminarier kring förändringsprocesser i sjukvården etc. Mycket av arbetet innebär också att kontakta nyckelpersoner i såväl sjukvårds-,  universitets- och entreprenörsbranchen för att validera sitt arbete.
De åtta månader långa programmet följer tydligt de faser som bekrivs i informationsfoldern. Det dagliga och veckovisa schemat däremot styr teamet relativt självständigt. Det gäller att kunna hålla många bollar i luften och samtidigt förstå vad som är viktigast att prioritera för dagen.
Under hela programmet har teamet tillgång till en organisationspsykolog för handledning både i grupp och individuellt. En lyx att få möjlighet att utvecklas i grupparbete och individuellt med hjälp av en psykolog!
En del funderingar från de som kontaktat oss rör vad CIF kan leda till på längre sikt, särskilt många läkarkollegor undrar hur CIF passar in i en traditionell eller alternativ läkarkarriär. Här finns naturligtvis inget entydigt svar, men möjligheterna är många! Av de läkare som genomgått programmet har en del återgått till vanlig ST-tjänst, andra kombinerar kliniskt arbete med att driva med-tech bolag, en del arbetar inom konsultbranschen. De flesta är på något sätt involverade i förändringsarbete på sin arbetsplats och upplever att de haft stor nytta av programmet.
Ansökningsprocessen är relativt omfattande, men samtidigt lärorik och faktiskt ganska kul! Några av oss fellows är intervjuade i Science careers om ansökningsprocessen, läs mer här:  http://sciencecareers.sciencemag.org
Kontakta gärna någon av oss om du funderar på att söka, vi bidrar gärna med tips och erfarenheter.
Lycka Till!

 

More posts
Our Partners
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

CONTACT

Address: Isafjordsgatan 22, floor 6, B | 164 40 Kista | Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
Email: info@ri.se