Om Clinical Innovation Fellowships

Multidisciplinär klinisk innovation utifrån vårdens behov
Clinical Innovation Fellowship är en tvärdisciplinär satsning som stöds av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms Läns Landsting med målet att främja innovationer som ska förbättra vården. Under 8 månader får två team à 3-4 personer möjlighet att lära känna sjukvårdens behov genom nära samarbete med en klinik. Till teamen rekryteras läkare, ingenjörer, industridesigners och civilekonomer. I förlängningen uppstår ett världsledande innovativt kluster med bred kompetens. Formen för arbetat är utvecklat och beprövat på Stanford University i USA.

Läs mer om satsningen på CTMHs hemsida (öppnas i nytt fönster)  >>

CIF Alumni Examinerade 2011: Sara Pütsep, civilekonom inom organisation och ledning, Hanna Reuterborg leg. läkare, Anna Thies industridesigner, Sjoerd Haasl tek.dr, civilingenjör microsystemteknik, Johan Tegin tek.dr. civilingenjör mekatronik, Johan Ahlqvist ST-läkare och systemvetare.

Läs mer >>

CIF Alumni Examinerade 2012: Ulrika Henricson industridesiger, Karin Lidman civilingenjör teknisk design, Tobias Öhman civilingenjör teknisk fysik, Mathias Eklund civilingenjör elektroteknik, Peter Wittrup civilingenjör teknisk fysik & AT-läkare samt Olof Jonmarker AT-läkare.

Läs mer >>

I media. Läs vad media sagt om CIF >>

 

Det är vi som deltog i 2010-2011 års fellowships som underhåller denna site. Följ oss gärna på Twitter: @clinicalinnovat >>

2022-01-03 | Mahmoud Tohamy

Business Modeling and Prototyping: The Final Stage In Our Clinical Innovation Journey

Over the years the process of figuring out if the idea will work and become financially stable was an extremely…

2021-12-20 | Nada Mamdouh

Paving The Way For Breakthrough Solutions

The iterative process of creating ideas, prototyping, validating, and developing concepts By the end of the needs screening phase, we&hellip

Our Partners
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

CONTACT

Address: Isafjordsgatan 22, floor 6, B | 164 40 Kista | Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
Email: info@ri.se