Medtech innovation, designmetoder och nytt journalsystem

Vi har deltagit i massor utav spännande föreläsningar och events senaste tiden. Det passar mig med min entreprenörsbakgrund alldeles utmärkt. Jag tänker bara på vård nu. Hela dygnet.

Det är många ämnen som jag velat blogga om senaste veckorna. Vårt möte med entreprenören Anders Grönberg, grundare och ägare utav Carpo Novum, var så inspirerande! Vid cancer i tjocktarmen finns ett behov av att skarva tarm på ett sätt som ger större överlevnad 5 år efter operation. Carpo Novums lösning är brilljant och räddar liv, ändå har företaget inte nått ut på marknaden ordentligt ännu. Trots att lösningen fungerar och är vältestad och certifierad. Varför tar det så lång tid att nå ut med fantastiska medtech innovationer som räddar liv? Inget svar på den frågan. Ställde samma fråga på dagens föreläsning utav Karolinskas sjukhusdirektör Michael Forss. Han säger att sjukhuset behöver ny teknik och nya innovationer för att kunna leverera billigare vård. Det behövs i framtiden. Nya innovationer är ett av flera mål för oss fellows, våra föregångare, tidigare felllows har lyckats väl med att ta fram viktiga innoationer för sjukvården. Hur ska vi som är små startups kunna nå ut på medtechmarknaden? Tävlandes mot stora drakar.. Forss rekommenderade att teama ihop oss med en sjuksköterska eller läkare som brinner för behovet vi vill lösa och innovationen ifråga. Och ta det därifrån. Och inte ge upp. Inte ge oss.

Henrik Gradin från team Hematologen har deltagit på E-hälsodagen i Munchenbryggeriet. Henrik kom under E-hälsodagen att intressera sig alltmer för Snomed CT och välja seminarier att gå på i detta ämne. Det ska tilläggas att Henrik är en av våra IT-kompetenser, han har startat flera IT-företag. Snomed CT är ett system för att införa en mer strukturerad dokumentation utav exempelvis journaltext. Idag består den information man vill strukturera av fritext. Snomed CT har under pågående nationella försök i Sverige kunnat underlägga läkarens blankettifyllande till Försäkringskassan. Läs mer om det system som successivt kommer införas i svensk sjukvård här och här.

Igår lyssnade vi på professor Glenn Robert från Kings College London och Experience Based Co Design för vården. Genom att göra korta dokumentära filmer där patienter berättade om sin vårdupplevelse blev det mycket enklare för personalen att utveckla och designa sitt sätt och sin struktur att ge vård till ett sätt som passade patienterna bättre. Vårdpersonalen visste ofta inte hur det kändes för patienterna. Och vice versa. En patient berättade att hon hade önskat att läkaren bara hade erbjudit henne en “cuppa tea” och en möjlighet till en pratstund efter cancerbeskedet. Istället lämnades hon direkt ensam. Genom detta arbetssätt hade man nått mycket goda resultat. Robert jämförde vad en vanlig opersonlig patientenkät skulle ge. I stil med: Vad tyckte du om vården du fick? Vården var: a) excellent, b) good eller c) bad. Säger ju inte så mycket i jämförelse med berättelser, stories. Jag känner väl igen tankegångarna. Detta är en typ av designmetodik som används mycket inom min egen kompetens, industridesign.

Robert jämförde vad en vanlig opersonlig patientenkät skulle ge. I stil med: Vad tyckte du om vården du fick? Vården var: a) excellent, b) good eller c) bad. Säger ju inte så mycket i jämförelse med berättelser/stories förmedlade via en kort dokumentärfilm.

Ett annat intressant möte idag var en sjuksköterskestuderande jag mötte på kliniken. Hon liksom jag har en entreprenöriell bakgrund. Hon arbetade på en projektplan för ansökan utav ekonomiska medel för behovsidentifiering och enkla lösningar i det utvecklingsland hon tilldelas. Antagligen kommer hon att följa barnmorskor. Jag kände direkt att vi hade mycket gemensamt (jag har också arbetat med innovation inom hälsa i utvecklingsländer) och vi bytte kontaktuppgifter.

Vi ska snart formulera exjobb utav våra behov. Jag och mitt team ser mycket fram emot detta! Är du intresserad av att göra exjobb utformade utav behov som kommer direkt från vården? Hör av dig till sjoerd@kth.se Vi kommer posta exjobben på exjobb.com/ så fort vi bara kan!

Avslutningsvis en snabb skiss från en operation jag varit med på. Kirurger från ortopeden och plastiken samarbetar här. Operationen har pågått hela förmiddagen och det är sedan länge tid för lunch. Patienten har en stor skada i vaden. En stor mängd vävnad saknas. Benet är upphissat i taket och syns till vänster i skissen. På andra sidan i min anteckningsbok har jag skrivit att det hörs ett ljud som av häftapparater i operationsrummet. Kirurgerna använder en särskild sorts häftapparat för att häfta ihop såret.

photo (1)

More posts
Our Partners
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

CONTACT

Address: Isafjordsgatan 22, floor 6, B | 164 40 Kista | Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
Email: info@ri.se