En rapport från Nationella eHälsodagen

Nationella eHälsodagen var väldigt populär.  950 deltagare och ett 100-tal flera på väntelistan!
Efter 2 seminarium blir den största insikten att det finns många fler ihopkopplade system än man först tänker sig när man säger eHälsa. Journalsystemen, uppskattar jag nu bara till runt 10% procent av den totala patient-ITn som används. Apotekssystem, försäkringskassan, vårdpersonallegitimation är andra exempel på stora IT-system som är sammankopplade till journalsystemen nu eller i framtiden.
Det nya heta på konferrensen är SNOMED CT. I kort, standardiserade journal- och ordinations-texter som IT-system kan använda som grunddata. Det första stora prototypsystemet som kommer bygga på SNOMED CT i Sverige demonstrerades. Det är ett system med automatiska läkarintygsformuleringar och sjukskrivningstidsförslag.
Det viktigt nummer 2 som förmedlades på konferrensen är att all ny medicinteknisk utrustning, och då framförallt för vård i hemmet, bör stödja continua för att vara “plug n play” ready. Danmark och Norge har redan beslutat sig av att använda sig av denna standard och socialstyrelsen tror att besluta att ansluta sig till standarden kommer 2015.
Resten av dagen gick ut på att diskutera hur man ska samordna alla 1000-tals? olika IT-system inom vården.
2018 lovar i alla fall Inera att alla i Sverige, både vårdgivare och patienter, via nätet kommer att: “komma åt ALLA! journaler”.
More posts
Our Partners
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

CONTACT

Address: Isafjordsgatan 22, floor 6, B | 164 40 Kista | Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
Email: info@ri.se