Team Hematologen äntrar scen

Team Hematologen kommer, som namnet antyder, att vara placerat vid Hematologkliniken på Karolinska Sjukhuset Huddinge. Laguppställningen är följande:

  • Henrik Gradin: Nyklippt & disputerad elektroingenjör och IT-entreprenör
  • Håkan MacLean: Mjukvaruingenjör från KTH med bakgrund från strålterapibranschen
  • Johan Hedevåg: Legitimerad läkare från Umeå Universitet
  • Sophia Savage: Disputerad forskare inom neurovetenskap från KI

Kort om programmet

Clinical Innovation Fellowships-programmet (CIF) är uppdelat i flera faser. I den första fasen kommer vi att vara placerade på vår klinik med uppgift att observera i fem veckor. På grund av vår blandade bakgrund är förhoppningen att vi ska se saker med nya ögon och målet är att upptäcka både klinikspecifika och mer kommersialiserbara behov.

Efter observationsfasen kommer vi att arbeta parallellt med två spår: ett kliniknära och ett kommersialiserbart. Det kliniknära spåret innefattar delvis en rapport till kliniken med konkreta förbättringsförslag delvis en handfull utredningar där vi tar hjälp av exjobbare. Det kommersialiserbara spåret handlar om att utveckla en eller flera kommersialiserbara lösningar inom medicinteknik.

Hematologen vid Karolinska Sjukhuset Huddinge

Föremålet för våra observationer är Hematologavdelningen  vid Karolinska Sjukhuset. För er som inte är bevandrade med de medicinska termerna så handlar hematologi om blodsjukdomar, exempelvis leukemi och lymfom.

Vi har redan fått ett varmt välkomnande av både klinikledning och personal och i måndags fick tre av oss klä på oss scrubs (sjukhusarbetskläder) för första gången. Vi har hittills varit på slutenvårdsavdelningen, avdelning M71&M73, och vårt första intryck är att detta är en modern och välfungerande klinik som hela tiden strävar efter förbättring. Exempelvis har man bytt ut det traditionella rondsystemet mot ett slotsystem för att bättre kunna planera dagen och tycks vara bra på att fånga upp de anställdas förslag. Vanliga arbetsuppgifter innebär cellgiftsbehandling och autologa stamcellstransplantationer (alltså återförsel av egna stamceller).

Vi känner att kliniken har kommit långt i sitt förbättringsarbete och de lågt hängande frukterna redan är plockade. Ribban ligger alltså högt. Challenge accepted!

More posts
Our Partners
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

CONTACT

Address: Isafjordsgatan 22, floor 6, B | 164 40 Kista | Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
Email: info@ri.se