Observera och administrera

Veckorna fortsätter med nya intressanta möten och insikter i en allt snabbare takt och insikten att vi närmar oss observations fasens slut har blivit en bitter sanning. Det finns fortfarande så mycket att titta på, fråga om och undersöka vidare, för när man delar upp saker i små enheter så blir varje enhet som ett universum av möjligheter och ytterligare frågor. Men att samla för samlandes skulle och intresse har man inget för.

Under veckan som gått har mycket tid gått åt bestyrka observationerna, genom att ta reda på bakgrundsfakta om våra formulerade behov, för att se vilka vi vill gå vidare med till nästa fas. Som i ett led av att skapa en bättre förståelse för den vård patienterna får, har vi tagit kontakt med Barncancerföreningen i Stockholm och lyckats nå ut till flertalet cancerpatienter och deras anhöriga i Stockholms området. Syftet med detta var att ställa frågor till vårdtagare och deras perspektiv på sin vårdbehandling, inför den stundande intervju faserna med anhöriga och patienter på ALS som nämndes i det förra blogg inlägget. Redan första dagen efter utskicket så hade flertalet medlemmar delat med sig av sina erfarenheter, och vad som från en början liknade mer en vanlig enkätundersökning hade nu förvandlats till en kvantitativ djupintervju. Denna snabba och tämligen tidseffektiva undersökning bidrog till en ökad insikt om patienternas situation och har förberett oss inför den sista veckan av observation.

Att leta efter kvantitativ information var lite av veckan signum, då vi även fick tillgång till avdelningens avikelse rapporterings system. Ett system där sjukhusets personal kan skriva in avikelser som sker under arbetstiden, helt annonymt och fritt ifrån patientin/ personal information. Genom att söka igenom denna databas, kunde man ur ett historiskt perspektiv se hur olika problem dykt upp och som vilka som varit just tidsspecifika. Dessvärre så var inte detta den guldgruva som vi trodde att det skulle vara från början, men den gav oss en historisk förankring i avdelningens problematik som kanske kommer visa sig användbar lite längre framöver.

Inför veckan som kommer så ser vi mycket framemot Barncancerfondens Populärvetenskapliga konferens ”Hopp&Framsteg” på World Trade Center där vi kommer få träffa Världsledande forskare inom området.

En mycket intressant vecka går oss till mötes!

More posts
Our Partners
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN

RISE is Sweden’s research institute and innovation partner. RISE is an independent, State-owned research institute, which offers unique expertise and over 100 testbeds and demonstration environments for future-proof technologies, products and services.

CONTACT

Address: Isafjordsgatan 22, floor 6, B | 164 40 Kista | Sweden
Phone: +46 10-516 50 00
Email: info@ri.se